www.mobiltatil.com
Kullanıcı Bilgileri

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

loading

KUR HESAPLA

KARAVAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme OZN Turizm Reklamcılık Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kiraya veren veya Ozn Travel olarak anılacaktır.) ve ……….…………….…………………………………….. (Bundan böyle kiracı olarak anılacaktır.) arasında, tarif edilen ………………… plaka sayılı karavanın (Bu sözleşmede araç olarak belirtilecektir.) işbu sözleşmede belirtilen koşullarla kiraya verilmesine ilişkin imzalanacak olup, işbu sözleşme VOUCHER belgesinin eki niteliğindedir.

 

KİRALAMA SÜRESİ:

ARAÇ SINIFI:

ARAÇ ALIŞ YERİ:

ARAÇ BIRAKIŞ YERİ:

KİLOMETRE SINIRI:

DAHİL HİZMETLER:

 

SEÇİLEN EKSTRALAR:

 

ÖDENECEK TUTAR:

 

İşbu sözleşme taraflarca aşağıdaki hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak tek tek okunup mutabık kalındıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

1-Ozn Travel mülkiyetinde bulunan araç; aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile kiralayana voucher belgesinde belirtilen süre için verilmiştir.

 

2-Ozn Travel mülkiyetinde bulunan araç, aşağıda geniş bir şekilde açıklanan koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için kiraya verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, ilgili belgelerin (trafik ruhsatnamesi, haritalar) voucher belgesinin eki olan araç teslim tesellüm tutanağında belirtildiği şekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varıldıysa belirlenen yerde veya Ozn Travel’ın talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar, lastikleri ve kendisine teslim edildiği esnadaki yakıt miktarı ile aracı teslim edeceğini kabul etmiştir. Araç teslim edilmeden gözle görülebilen mevcut hasarlar (çizik, yırtık vs.) aracın içindeki çalışır haldeki tüm donanım ( teyp, klima, kalorifer, buzdolabı, tente, geri görüş kamerası, hidrofor, dolu benzin deposu, bos pis su deposu, temiz tuvalet, temiz çarşaf, mutfak gereçleri, LPG, ocak, vs extra olarak talep edilen tüm gereçler (bisiklet, masa, sandalye, plaj şemsiyesi vs.)) kiracı ile yazılı bir protokol ile imzalanıp tespit edilir. Kiracı aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul etmiştir. Aksi durumda kiracı, Ozn Travel’in, almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. Depozito tutarını aşan tutarlar için kiracı bu tutarı ödemekle yükümlüdür. Araçta mevcut olan parçalarda oluşan hasarlar öncelikle yetkili serviste tamir edilir, söz konusu tamir bedeli kiracının depozitosundan kesilecektir. Eğer söz konusu parçaların tamiri mümkün değilse yenisi  ile değişim ücreti yine kiracının depozito bedelinden alınacaktır. Ayrıca kiracı, araç tamirde iken geçen süre bakımından oluşacak ticari kazanç kaybının kendisi tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. (Ticari Kazanç Kaybı günlük araç kira bedeline ilişkin tutara göre belirlenecektir.)

 

3-Araç kiracıya iç ve dış temizliği yapılmış olarak teslim edilir. 7 gün ve üzeri kiralamalarda araç tesliminde temizlik ücreti alınmaz, 7 gün ve altında yapılan kiralamalarda ise 500,00 TL temizlik ücreti kiracıdan tahsil edilir.

 

4-Kiracı, sürücü ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumlarda ve belirtilen koşullarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder:

 

a-)İş bu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,

b-)Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından,

c-)Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,

d-)Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,

e-)Sürücü isim, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından,

f-)Araç ve içindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler ve yolcular tarafından,

g-)T.C. Kanunları uyarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer kanuna uygunsuz işlerde,

h-)Ozn Travel’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında,

ı-)Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

i-)Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında (Aracın yüklü hali yolcular ve sürücü dahil 3,5 (üçbuçuk) tonu geçemez),

j-)İvaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada,

k-)OZN Travel’ın yazılı muvafakati olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında.

 

5-Kiracı, Karayolları Trafik Kanunu ile yürürlükteki yönetmelik ve kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur. Yine kiracının kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın çekilmesi ve/veya bağlanması neticesinde oluşacak masraflar ve kaza sonucunda oluşacak diğer tüm masraflar) kiracı sorumludur. İlgili araçların yasal hız sınırları içerisinde kullanımı zorunludur, araçlarda ilgili sınır ihlallerini ayrıca tespit eden “araç takip sistemleri” bulunmaktadır, hız ihlali kapsamında yaşanacak tüm cezai işlem ve araç arızalarından kiracı sorumludur.

 

6-Motokaravan içindeki ekipmanlar ve oluşabilecek tüm olası kasko kapsam harici masraflar için 5.000,00 TL depozito nakden alınır ve kiralama dönüşünde hasar ve kullanım kontrolleri sonrasında iade edilir. Kiralama en az 1 gün (24 saat)’dür. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

 

7-Kiracı, aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiraya verene başvuracak ve onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı kiralama uzatma isteğini en geç 48 saat önceden kiraya verene bildirmek zorundadır. Kiralama süresinin sona ermesi halinde kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiraya verenin yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiraya veren, kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her hâlükârda işbu sözleşmede belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzerine; kiracı kiraya konu aracı sözleşmede belirtilen adrese veya kiraya verenin kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi işbu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 

8-Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 24 yaşını doldurmuş, 75 yaşını aşmamış olması gerektiği gibi en az 3 yıllık T.C. “B” Sınıfı ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

9-Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç türüne göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini kiraya verene yapacaktır. Her türlü otoban, köprü, park ücretleri ile başka ek ödemeler kiracıya aittir.

a-)İhtiyari mali mesuliyet sigortası, zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilave olarak, üçüncü şahıslara karşı kasko poliçesinde belirtilen tutarlar kadar güvence sağlar.

b-)Ferdi kaza sigortası, sürücü ve araç içindeki yolcuları sigorta limitleri dahilinde güvence altına alır.

 

10-Kiralanan araçta hasar ve veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında çekici maliyeti ilgili sigorta veya kasko poliçesinden belirtilen tutarlara kadar sigortadan, ilgili tutarı aşan ödemeler ise kiracı tarafından ödenecektir.

  

11-Kiracı, kiraya verenin isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

a-) Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

b-) Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c-) Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

d-) Kira süresi içinde araç, kiracı ve başka sürücü ile veya kiraya veren hakkında kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

e-) Aracın Kasko firması tarafından karşılanmayan şartlarda oluşan Trafik kazası dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiraya verenin giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Kiraya verenin üçüncü kişilere maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kaldığı durumlarda; kiraya verenin kiracıya rücu edeceğini kiracı peşinen kabul etmiştir.

f-)Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3.kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

g-) Aracı, sözleşmede belirlenen kiracının dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur.

h-) İşbu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiraya verenin yaptığı giderleri kiracı ödemekle sorumludur.

 

12-Kiracı, Standart Sigorta ve Kasko kapsamını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

a-)Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b-)Kaza tespit formunda/raporunda kazanın kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)

c-)Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

d-)Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, kasko poliçeleri ile belirlenen şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

e-) 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

f-) Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları,

g-) Jant kapağı ve stepne kaybı,

h-) Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi ekipman zarar görmesi,

ı-) Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları,

i-) Aracın içinde bulunan herhangi bir demirbaş ve ekipmanın herhangi bir nedenle zarar görmesi,

j-) Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumludur.

 

13-Kiracı, kiralama sırasında belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise kira bitiminde kredi kartı, voucher veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Kiracı, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren faiz işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14-Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a-) Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı vb.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

b-) Araçların ülke dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır, ilgili aracın seyir hâlindeki kapasitesi ve durur haldeki konaklama kapasitesi birbirinden farklıdır, ilgili hallerde kapasite aşımından kaynaklanan cezai işlemlerin sorumluluğu kiracıya aittir.

 

15-Kiracı veya yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiraya veren 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu, akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat, yargılama giderleri vb ödeme yükümlülüğü ile hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiraya veren kiracıya rücu hakkını haizdir. Kiracı bu hususu peşinen ve ihtirazi kayıtsız olarak kabul etmiştir.

 

16-Kiracı, kira süresi içinde kaza gerçekleşmesi durumunda kiraya verenin ve kiraya verenin sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için; kazaya karışan tarafların ve tanıkların kimlik bilgileri ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde kiralama esnasında verilen acil durum telefonuna telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiraya verenin kaza raporunu tamamlatmak, kaza raporunu eksiksiz şekilde düzenlemek, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek vb. şeklindeki önlemleri alacak ve sorumluluklarını yerine getirecektir.

 

17-Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak kiraya verene teslim etmek ile yükümlüdür. Kiracının belgeleri ve prosedürleri tamamlamasına kadar geçecek süre zarfında sözleşmede belirlenen şekilde kira bedelleri işlemeye devam edecektir.

 

18-Kiraya veren, aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracının kullanımından kaynaklanmayan arızalara ilişkin tamir masrafları, ancak kiraya verenin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ile sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan yararlanamayacağını ve bu hususlar için kendisine başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir. Ayrıca kiracı, kira süresi içinde aracın olağan ve periyodik bakımını yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

19-Kiracı, aracın Ozn Travel’a teslim anında, araca ait tüm resmi belge ve ekipmanları (ruhsatname, plakalar, anahtarlar vb) sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmediği takdirde; bu belge ve ekipmanları teslim edinceye kadar geçecek olan süre zarfında kira süresi ve kira bedelleri işlemeye devam edecektir. Kiracıya teslim edilen belge ve ekipmanların zayi olması durumunda, buna ilişkin olarak kiraya veren tarafından belirlenecek bedel, kiracı tarafından kiraya verene derhal ödenecektir.

 

20-Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiraya verene, hiçbir ihtar ve bilgilendirme yapılmaksızın araç nerede olursa olsun aracı derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı, aracın kiraya veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve masrafları ödemekle yükümlüdür.

 

21-Kiraya veren işbu sözleşmeyi dilediği zaman kiracıya mail, faks, sms yolları dâhil olmak üzere yapacağı her türlü bildirim ile tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

22-Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak kiraya veren tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında kiracıya verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir. Yine işbu sözleşmede kiracı hakkında düzenlenen tüm hükümler ek/yetkili sürücü için de bağlayıcı ve geçerlidir.

 

23-Aracın kullanımına ilişkin kilometre sınırları aşağıdaki şekilde olup, kilometre aşımı halinde aşağıda belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır:

Günlük kilometre sınırı 350 (Üçyüzelli) km’dir, kilometre tespiti aracın kiracıya teslimi sırasında ve kira süresi sonunda aracın kiraya verene teslimi sırasında tespit edilen toplam kilometre farkına ve kiralama gün sayısına göre tespit edilir, günlük kilometre sınırı aşılmış ise kilometre başına 1,50- TL (Birbuçuklira) kiracıdan tahsil edilir.

 

24-Kiracı aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ kontrolünü, aydınlatma kontrolünü günlük olarak yapacaktır. Kiracı aracı ve içindeki ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik koşullara uygun şekilde kullanacaktır. Kiracı pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir. Bu hususta herhangi bir ceza düzenlenmesi durumunda sorumlu kiracıdır.

 

25-Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur;

a- Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması,

b- Araç anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç anahtarının ele geçirilmesi,

c- Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,

d- Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi,

e- Araç benzin, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta bilinen veya bilinmesi gereken arızanın Ozn Travel ’a zamanında bildirilmemesi,

f- Araç içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi.

 

26-Kiracı, işbu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta başta araç takip sistemi olduğunu ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

27-Kiracı, aracı kira süresinin bitiminden önce kiraya verene teslim etmesi halinde kalan sürelere ilişkin kira bedellerinin ve ferilerinin kendisinden tahsil edileceğini, bunun iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

 

28-Rezervasyon iptal ücretlerinin aşağıdaki gibi olduğunu taraflar peşinen kabul etmiştir; Araç kiralama tarihine 30 gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Alınan ödemenin tamamı kiracıya geri ödenir.

Araç kiralama tarihine 29-14 gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Toplam kiralama bedelinin %50’si iade edilir.

Araç kiralama tarihine 13-8 gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Toplam kiralama bedelinin %25’i iade edilir.

Araç kiralama tarihine son 7 gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Toplam kiralama bedelinden herhangi bir tutar iade edilmez.

 

29-Kiracı, rezervasyon yaptırdığı araçla ilgili olarak kiralama tarihinde değişiklik yapmak istediği takdirde ilk kira başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kiraya verene yazılı olarak bildirir ve kiraya veren, duruma göre, kiralama tarihini uygun olan başka bir tarihle değiştirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal koşulları uygulanacağını kiracı peşinen kabul eder.

 

30-Kiraya veren, kiracının kişisel verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Kiraya verenin, işbu kira sözleşmesi veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantılı olarak elinde bulunan, kiracıya ait kişisel verileri (ayrıca yetkili sürücünün kişisel verilerini) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabileceğini, paylaşabileceğini ve aktarabileceğini voucher belgesinin eki olan ilgili açık rıza metninde de kabul ve beyan etmiştir:

a) Kiraya veren, ticari ilişkiyi ve kiralama ilişkisini yönetmek amacıyla kiracının kişisel verilerini işleyebilir.

b) Kiraya veren, kiracının veya yetkili sürücünün işbu sözleşme çerçevesinde herhangi bir olay sonucunda kiracının veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili kişisel verilerini saklayabilir.

c) Kiraya veren, kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracının kişisel verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulayabilir. Kiracının kişisel verilerini, ilgili vergi dairesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara; sözleşme gereği, yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve/veya alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

d) Kiraya veren, ilgili sigorta veri tabanlarına kiracının veya yetkili sürücünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracının ve yetkili sürücünün kişisel verileri de dahil olmak üzere) verebilir.

e) Kiraya veren, kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kiracının kişisel verilerini temin edebilir.

 

31-Kiraya veren ve kiracı; işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda kiraya verenin ticari defter, belge ve beyanları ile bilgisayar kayıtlarının tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve tek delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir. Ayrıca kiracı, işbu sözleşme nedeniyle kendisine yapılacak her türlü tebligat için, Ozn Travel’a yazılı olarak farklı (yeni) bir adres bildirmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve beyan eder.

 

32-İş bu sözleşme 32 (otuziki) madde, 8 (sekiz) sayfa ve iki nüsha şeklinde düzenlenmiş olup her iki sözleşme tarafına da sözleşme asılları teslim edilmiştir. İş bu sözleşme nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda İzmir mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 

KİRAYA VEREN                                                                                        KİRACI


GÜVENLİK & ÖDEME

payment

Mobiltatil.com güvenilir sunucular üzerine kurulu, sizlerin ve kendisine ait tüm verileri, bir takım şifreleme ve kripto yöntemleri ile korumaktadır. Sizler ile aramızdaki internet veri erişimi için ise web sunucuları ile sizlerin internet tarayıcıları arasında SSL protokolü kullanılmaktadır. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. Online olarak yapılan alışverişlerde, ödemeleriniz çalıştığınız bankalara ait güvenli ödeme sayfaları üzerinden gerçekleştiğinden, bankanız haricinde kimse ile bu bilgileri paylaşmamış olursunuz. Bu bilgiler Mobiltatil.com tarafından hiçbir şekilde kaydedilmemektedir.

İletişim

Adres : Mansuroğlu Mahallesi 283/1 Sokak No:2 Kavuklar Plaza Kat:6 D:702 Bayraklı İZMİR


Telefon :+90 850 441 48 88

Whatsapp :+90 542 115 42 35

info@mobiltatil.com

whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız. Detalı bilgiye {link} üzerinden ulaşabilirsiniz.

X